PARTNERS UITVOERING

PARTNERS UITVOERING

Automatisering betekent minder arbeid, snellere doorlooptijd en minder kosten. Logistieke en backoffice kosten is voor alle bedrijven extreem als processen niet op elkaar aansluiten. Mensen moeten binnen 60 seconde een plan kunnen maken en er 30 jaar van op aan kunnen dat dit plan up- to date blijft. De eisen aan veiligheid en persoonsbescherming worden steeds groter, zeker omdat we hier samen persoonlijke informatie van anderen meten en verwerken en gebruiken voor rapportages.
Automatisering en regie gaat hand in hand. Iedereen wil op tijd zijn geld en goed perspectief naar de toekomst. Er is expertise en ervaring in huis over alle werkzaamheden die in de keten moet worden uitgevoerd, van de fabrikant tot participant in de uitvoeringsorganisatie.

Over Arjan Bijman
Arjan Bijman (coördinator) is expert op gebied van meettechnologie met ICT in combinatie met financiële- en energiedatamanagementsystemen. Hij weet alles over slim en effectief omgaan met energievraagstukken en kostenreductie. Ook als ondernemer heeft hij zijn sporen verdiend; zo was hij Innovatief Ondernemer van het jaar in Nederland.

Willem heeft ruime ervaring met het doelgericht informeren en ‘wakkerschudden’ van bewoners als het gaat om de omslag naar aardgasloos en energievriendelijk wonen. ‘Beide-poten-op-de-grond’-marketing en communicatie zonder blabla is waar hij voor gaat en staat.

Naast zijn specifieke communicatiebaas zaken en taken draait Willem zijn hand niet om voor het organiseren van een bijeenkomst of evenement. Maar ook het adviesgesprek met bewoners en het trainen van (aankomend) adviesgespreksleiders pakt hij graag beet. Verder kun je Willem regelmatig tegenkomen achter een fototoestel of videocamera.

Willem zelf: “De doelgerichtheid en de volledig transparantie van Klimaatmissie Nederland naar alle betrokken partijen en partners is op zijn zachtst gezegd uniek te noemen. Wij hebben een gedegen, haalbaar en realistisch concept ontwikkeld waarbij alles tot op de 4e decimaal is uitgerekend voor alle betrokken partijen. We gaan bewijzen dat ons concept werkt. Bewoners die het door ons ontwikkelde klimaatplan hebben laten uitvoeren gaan hun ervaring(en) delen met Nederland en omgeving. Vanaf heden ben ik op jacht naar klimaatmissiebewijs. Ik ga dat bewijs vinden en ontzettend wereldkundig maken”.

Oh ja … samen met zijn verkering heeft Willem ook een eigen communicatiebedrijf genaamd Appel en Eelman | communicatie en meer …

Fabrikanten en participanten in de uitvoeringsorganisatie moeten anders denken en doen. Anders kunnen er nooit 25 huizen per week door 1 team worden opgeleverd en zal er nooit een betaalbare case komen. De materialen voor renovatie moeten slim gekozen worden zodat er minder tijd nodig is voor arbeid op de bouwplaats, de installatie en het gebouw zo op elkaar zijn afgestemd dat de komende 30 jaar zo effectief mogelijk onderhoud kan worden uitgevoerd en de energieverbruiken en kosten goed voorspelbaar zijn. De technisch plancontroller houdt ontwikkelingen in de markt in de gaten en zorgt ervoor dat het plan altijd klopt en up to date is.

Over Jan Nieuwveld
Jan Nieuwveld is projectontwikkelaar en Duurzaamheid & Energieadviseur bij Seinenergie. Hij is al meer dan 25 jaar werkzaam in de advieswereld voor energieleverende woningen voor bouwbedrijven, projectontwikkelaars, diverse woningcoöperaties en particulieren voor zowel nieuwbouw-, bestaande bouw. De afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij diverse projecten in de woningbouw en utiliteitsbouw van kleine maatregelen tot het renoveren van woningen die evenveel energie opwekken dan er wordt gebruikt. Hij richt zich bij duurzame woningrenovaties op het energieverbruik, het wooncomfort, gezondheid van het binnenklimaat en de levensloopbestendigheid.

Het samenwerkingsverband van Klimaatmissie Nederland moet worden geïmplementeerd in andere regio’s. Dit is cruciaal omdat het uitvoeringsteam anders zonder werk komt te zitten. Een uitvoeringsteam voor een wijk bestaat uit 126 man. De coördinator gemeenten is het aanspreekpunt voor gemeenten voor het opstarten van nieuwe projecten in wijken.

Over Herman Schotman
Herman Schotman is coördinator gemeenten. Hij heeft meer dan 35 jaar ervaring als projectleider op gebied van duurzame ontwikkeling bij politie, lokale en provinciale overheid, adviesbureau’s en sinds 12,5 jaar als zelfstandig adviseur bij ProjectAtelier.119.

Samen met diverse partijen is het Eemland financieringsmodel ontwikkeld. Bij de eerste projecten zoals de eerste 1000 woningen in Eemnes komen er vraagstukken op tafel waarover een uitspraak moet komen of ze wel of niet onder de gebouw gebonden financiering vallen. De financiële plancontroller bewaakt of de juiste eenmalige kosten en periodieke kosten voor onderhoud, energieverbruik en vervanging in het model zijn meegenomen zodat de mensen precies kunnen zien wat zij maandelijks moeten betalen en sparen voor onderhoud en vervanging. De financieel plancontroller regelt het contract dat wordt afgesloten voor de gebouw gebonden financiering.

Over Ton van Erp
Na vele jaren werkzaam te zijn geweest in diverse functies bij diverse banken en (equipment) leasemaatschappijen is Ton van Erp per 2011 eigenaar van adviesbureau AE Finance Solutions B.V. De vele contacten bij woningcorporaties en diverse partijen uit de bouwwereld deden Ton beseffen dat deze sectoren meer behoefte aan financiële begeleiding nodig hebben bij het realiseren van duurzaam bouwen en renoveren.

Zijn primaire doelgroep wordt gevormd door de corporatiesector. Deze sector staat voor de opgave om tussen nu en 2020 ca. 1,9 miljoen woningen energetisch te verbeteren, waarmee een investeringsbedrag van ca. € 40 miljard gemoeid zal zijn.

Zijn specialiteiten zijn het verbinden van relaties uit mijn netwerk, het adviseren op het gebied van duurzame bouw- en energieoplossingen en het adviseren en begeleiden van subsidie- en financieringsaanvragen.

Als 2.000.000 woningen in Nederland voor 2030 van het aardgasnet moeten worden afgehaald dan zijn in de uitvoeringsorganisatie 21.000 mensen in de wijken nodig om dit doel te halen. Om 1000 woningen per jaar te kunnen opleveren is een team van 126 personen nodig. Al deze mensen moeten worden opgeleid passend bij de rol die ze in het project zullen gaan doen. Opleiding zal onder andere plaatsvinden bij de fabrikanten zodat leerlingen direct worden opgeleid met de laatste stand van technologie en automatisering.

Over Bert Boeijink
Bert is sinds 2003 samen met Jan Costa eigenaar van BloemendalBouw, waarbij kwalitatief hoogstaande duurzame bouwwerken ontwikkelen en realiseren centraal staat. Bert is binnen het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor het opleiden en werven van personeel. Leidt mensen goed op in de techniek, laat ze beleven, ontdekken en toepassen. Techniek is heel mooi en fantastisch.1 dag per week leren, 4 dagen werken onder leiding van een vakman/leermeester. Lost een groot deel van het tekort aan vaklieden in de gebouwde omgeving op. Meester/gezel zou financieel aantrekkelijk moeten worden gemaakt door verlaging van de loonbelasting.

Veruit de meeste mensen zijn nodig voor de uitvoering. Maar liefst 9 bouwteams zorgen ervoor dat mensen een waardig product krijgen geleverd door enthousiaste mensen. De transitie voor de bouwer is het grootst. Ook verandert het verdienmodel. Werkzaamheden vinden niet meer op een
afgeschermde nieuwbouwlocatie maar er moet snel en veilig worden gewerkt in de wijken.

Over Jan Costa
Bloemendal is al jaren bezig met de verduurzaming van de gebouwde omgeving, en heeft al vele bestaande particuliere NOM woningen gerealiseerd. Het gasloos Bouwen van Utiliteitsprojecten, zoals kantoorgebouwen, en sportaccommodaties. Binnen Bloemendal zijn zowel bouwkundige medewerkers als installatietechnische medewerkers in dienst. De opgave voor de energietransitie is zeer groot. Al jaren heeft Jan Costa daar een coordinerende rol in om processen in gang te zetten en alle betrokken partijen samen te brengen bij het realiseren van projecten. Samenwerken is een must, maar een ieder moet wel / zijn / haar verantwoording nemen.
Bouwen doe je samen!!!

De gemeentelijke energieloketten regelen de directe contacten met de bewoners en huiseigenaren. De mensen krijgen tools om de bewoners helder te kunnen uitleggen wat er veranderd, zowel bouwkundig als financieel. Er wordt een krant in de wijk verspreid en een buurtbijeenkomst georganiseerd. Tijdens de bouw blijft het energieloket het sociale aanspreekpunt voor de wijk. Deze sociale werkgelegenheid biedt ruimte voor oudere mensen en mensen met een handicap om backofficefaciliteiten uit te voeren. De coördinator bewonerscommunicatie is verantwoordelijk voor een goede communicatie tussen de partners van het samenwerkingsverband en de energieloketten en de bewoners van de betreffende projecten.

Over René Pie
René Pie is een gedreven ondernemer die zich op verschillende vlakken inzet voor verduurzamingsvraagstukken. In de wereldwijde energietransitie is hij actief als ondernemer in Big Data & Business Strategy. Als Business Development Specialist combineert hij gegevensbronnen en toepassing van intelligente algoritmen voor het genereren van duurzaam ondernemen. René is mede eigenaar van energievan.nu en ee’yoo en is actief voor verschillende gemeentelijke energieloketten.

Zijn kracht is het verbinden van partijen en hij gaat voor het daadwerkelijk realiseren van een gebouw gebonden financieringsmodel voor alle woningeigenaren die hun huis moeten renoveren.

De lening wordt voor iedereen geregeld. Geen aardgas meer, wel een gebouw gebonden lening. Als het huis is opgeleverd krijgt de bewoner via de ee’yoo app tips, concrete acties en feedback als blijkt dat het energieverbruik niet klopt volgens plan:

1. Is er onderhoud is gepleegd?
2. Ligt het aan mezelf?
3. Zijn er falende apparaten in huis?
4. De fabrikant moet worden ingeschakeld

Over Peter van Vendeloo
Peter van Vendeloo werkte bij JWT Amsterdam, Roorda Reclamebureau en Tabula Rasa. Daarvoor gaf hij bij de Rijksvoorlichtingsdienst leiding aan de campagnes van de rijksoverheid. Hij stond aan de wieg van de Bobcampagne en is de initiatiefnemer en grondlegger van de campagne Nix18. Als strateeg werkte hij aan vele prijswinnende campagnes. Peter schreef mee aan Nieuwe wegen in overheidscommu- nicatie, een boek over gedragsbeïnvloedende communicatie op basis van wetenschappelijke inzichten. Hij is gastdocent aan de universiteiten van Utrecht en Groningen.

ee’yoo werkt samen met diverse kennisinstituten en innovatieplatforms. Voor dit project wordt samengewerkt met Hogeschool Utrecht, TU Delft en het innovatieplatform Happy Balance.

Onderzoeksvragen en thema’s waar geld voor wordt vrijgemaakt:

Schonere lucht: Hoeveel fitter voelen mensen zich na renovatie? Hoeveel medische kosten worden bespaard?

Voorkomen van onbalans en black out: Welke apparaten kunnen meedoen in het verschuiven van de energievraag, zoals het opwarmen van de boiler? Wat is de waarde van stuurbaar vermogen voor de netbeheerder aan de bewoners? Kan met een waterstofauto elektriciteit aan het huis worden geleverd?

Eenzaamheid en een mooier huis: Zijn de mensen tevreden na de verbouwing? Heeft de renovatie bijdragen aan de buurt adhesie? Wat is dit waard?

Veiligere buurt, zorg voor elkaar: Hoe kunnen mensen in de buurt elkaar informeren over verdachte omstandigheden en hulpvraag? Is hier techniek in huis voor nodig?

Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen bezitten miljarden euro’s aan vastgoed. Het beheer is vaak uitbesteed. De sector heeft afgelopen jaren voornamelijk gestuurd op maximaal financieel rendement. Grootschalige woningreno- vatie en gedeeltelijk aardgasloze wijken heeft direct impact op het meerjarig onderhoudsplan van vastgoed. Er zullen andere rendementen gehaald gaan worden dan gewend en meer in klimaatdoelstellingen worden geïnvesteerd. Door fabrikanten en lokale uitvoeringsorganisaties in het samenwerkingsverband langdurig te betrekken met looptijden van 15 tot 30 jaar kan een betrouwbare voorspelling worden gedaan. Door samen op te trekken tijdens renovatieroutes in de wijken kan in de breedte worden bespaard op gemeenschappelijke kosten waardoor de betaalbaarheid van het renovatietraject voor de Nederlandse economie beter wordt.

Over Jochem Houtveen
Jochem Houtveen studeert af op het financiële model van woningrenovatie en specialiseert zich in het gespikkelde bezit.