Home2018-07-06T09:21:09+00:00

Welke wijken worden in uw gemeente als eerste
energieneutraal | aardgasloos?

Welke wijken worden in uw gemeente als eerste energieneutraal | aardgasloos?

AMERSFOORT VATHORST

AMERSFOORT NIEUWLAND

EEMNES NOORDBUURT

NAAR ALLE PROJECTEN >

Aanmelden voor een persoonlijk gesprek?

KLIMAATMISSIE NEDERLAND

Door op een andere manier met elkaar te gaan
samenwerken kan woningrenovatie op grote schaal
betaalbaar en uitvoerbaar worden.

Door op een andere manier met elkaar te gaan samenwerken kan woningrenovatie op grote schaal betaalbaar en uitvoerbaar worden.

PARTNERS KLIMAATMISSIE NEDERLAND

Samenwerkingsverband

Een nieuw marktmodel

Door op een andere manier met elkaar te gaan samenwerken kan woningrenovatie op grote schaal betaalbaar worden. Alle betrokken partijen hebben als onderzoeksvraag hoe ze het aantal handelingen voor fabricage en bouw kunnen minimaliseren en ervoor zorgen dat de bewoners de komende 30 jaar een voorspelbaar energieverbruik hebben met zo weinig mogelijk onderhoud en vervanging van producten. De energie moet zoveel mogelijk door de woning worden opgewekt en in de woning worden verbruikt. Voor alle huizen en bewoners wordt een individueel plan gemaakt om de kosten van de renovatie inzichtelijk te maken zodat ze weten waar ze de komende 30 jaar aan toe zijn.

Uitgangspunten Samenwerkingsverband Klimaatmissie Nederland:

  • Grootschalige woningrenovaties voor energieneutrale woningen zonder aardgas

  • Woningrenovatie voor woningeigenaren volgens de norm woonlasten neutraal

  • Gebouwgebonden financiering

  • Vaststelling voorspelbare onderhoudskosten en energieverbruik

  • Partners gaan samenwerking aan via uitvoeringsorganisatie

  • Fabrikanten geven scherpste prijs

  • Fabrikanten geven materiaalgarantie gedurende looptijd financiering

  • Verdienmodel voor alle ketenpartijen

Gebouwgebonden financiering

Bij gebouwgebonden financiering worden de renovatie en financiering van het realiseren van een energieneutrale woning bij bestaande bouw gekoppeld aan de woning. De financiering heeft een looptijd van 30 jaar.

Het collectief renoveren van woningen via een gebouwgebonden financiering is nieuw. Dit betekent dat het financieringsproduct nog in ontwikkeling is. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat het nieuw is voor banken en anderzijds dat banken nog niet goed kunnen beoordelen wat de risico’s zijn van de toegepaste techniek met bijbehorende Meer-Jaren-Onderhouds-Begroting.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, diverse provincies en gemeenten uit het hele land zetten zich gezamenlijk in voor een financieringsmodel dat kan zorgen voor verregaande verduurzaming van woningen in Nederland. Op 15 maart 2018 tekenden afgevaardigden een intentieverklaring voor verduurzaming, die leidde tot het verder uitwerken van financieringsmogelijkheden voor Het Nieuwe Wonen: collectief woningen energieneutraal maken via gebouwgebonden financiering met een looptijd van 30 jaar voor particuliere huiseigenaren.

De landelijke initiatiefgroep wil binnen twee jaar een financieringsmodel ontwikkelen dat geschikt is voor de markt. Een belangrijke stap in de versnelling van de landelijke opgave om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen voor 2050. Collectieve gebouwgebonden financiering voor alle huiseigenaren is hiermee een stap dichterbij. Grootschalige woningrenovaties kunnen mogelijk worden gemaakt wanneer woningeigenaren gebruik kunnen maken van gebouwgebonden financiering.

Er zijn vier oplossingsrichtingen die op dit moment binnen de regio, de provincie en bij de landelijke politiek op de agenda staan:

• Financiering via netbeheerder: middels een vastrecht elektriciteitsaansluiting
• Financiering via gemeente: middels een baatbelasting
• Financiering via een organisatie: middels aanpassing Burgerlijk Wetboek
• Financiering via VvE constructie: middels servicekosten