Privacyverklaring

We zullen altijd vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan

Klimaatmissie Nederland is een samenwerkingsverband voor grootschalige woningrenovaties waar alle afspraken tussen de partners en de huiseigenaren wordt vastgelegd. Klimaatmissie Nederland maakt gebruik van de software en diensten van partnersvan.nu. De software wordt geprogrammeerd door medewerkers van het partnerbedrijf energievan.nu, zij verzorgen opleidingen en communicatietools voor alle partners van het samenwerkingsverband.

Om een plan voor de renovatie en verduurzaming van een woning te kunnen maken, hebben wij informatie van de woningeigenaar nodig. Deze informatie bestaat uit persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres, aantal bewoners van de woning en het huidige energieverbruik. Ook hebben we gegevens van de woning nodig, zoals afmetingen van binnen- en buitenkant, aanwezigheid van installaties en warmteafgiftesystemen en de locatie van deze installaties en systemen in de woning. Dikwijls maken we daarvoor ook foto’s van en in de woning.

Om een goed renovatieplan voor de woning op te kunnen zetten, delen we deze informatie met onze samenwerkingspartners. Wie dat zijn, vind je op onze website www.klimaatmissienederland.nl. Om te borgen dat onze partners net zo vertrouwelijk met deze gegevens omgaan als wijzelf, hebben wij met onze partners zgn. verwerkersovereenkomsten gesloten.

Als een woningeigenaar uiteindelijk geen gebruik maakt van ons aanbod, verwijderen wij binnen 3 maanden alle gegevens van de woningeigenaar, de eventuele overige bewoners en van de woning.  Als wij kosten hebben gemaakt, waarvan we zijn overeengekomen dat wij die aan de woningeigenaar kunnen factureren, zullen wij de gegevens die wij t.b.v. het factureren nodig hebben 7 jaar bewaren. Als er wel overstemming is bereikt over het renoveren van de woning, kunnen hier garantie, onderhouds- en andere verplichtingen voor ons uit voortvloeien. Wij zullen dan de hiervoor noodzakelijke gegevens bewaren tot uiterlijk 3 maanden na afloop van deze verplichtingen.

Rechten van de woningeigenaar:
De woningeigenaar heeft te allen tijde recht op inzage in de door ons vastgelegde gegevens;
De woningeigenaar heeft te allen tijde recht op rectificatie of aanvulling van zijn gegevens;
De woningeigenaar heeft te allen tijde recht op het wissen van zijn gegevens;
De woningeigenaar heeft het recht om zijn gegevens over te laten dragen;
De woningeigenaar heeft het recht op beperking van de verwerking van zijn gegevens;

Indien de woningeigenaar een klacht heeft met betrekking tot het bewaren van zijn gegevens, kan de woningeigenaar zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Maar liever hebben wij dat de woningeigenaar zich met zijn klacht eerst tot ons wendt. Onze contactgegevens luiden:

Klimaatmissie Nederland
Bezoekadres: Fokkerstraat 12 3833 LD Leusden
Email: aandeslag@klimaatmissienederland.nl
Telefoon: +31 (0)6-285 562 37

Klimaatmissie Nederland Holding B.V., gevestigd te Amersfoort, hanteert een generieke handelsnaam Klimaatmissie. Als contractrelatie zal er een overeenkomst zijn met één van de juridische entiteiten die vallen binnen de holding structuur van Klimaatmissie Nederland Holding B.V..

Klimaatmissie Nederland Holding B.V. | KVK: 80483658 | RSIN: 861687565 | Bankrekening: NL65RABO0364032707 | BTW: NL861687565B01 | Vestigingsnr.: 000046836055