PARTNER ONDERSTEUNING: SEINENERGIE

PARTNER ONDERSTEUNING: SEINENERGIE

De organisatie

Seinenergie gelooft in een gecombineerde aanpak van het natuurlijk (groot) onderhoud en duurzame maatregelen met een integrale afstemming van bouwkundige en technische maatregelen.

De rol binnen het samenwerkingsverband

Zij kijken niet alleen naar de verwachte energiebesparing maar ook naar het beoogde comfort, gezondheid van het binnenklimaat, levensloopbestendigheid alsmede naar de gebruikte maatregelen die worden toegepast.

Over Jan Nieuwveld

Jan Nieuwveld is projectontwikkelaar en Duurzaamheid & Energieadviseur bij Seinenergie. Hij is al meer dan 25 jaar werkzaam in de advieswereld voor energieleverende woningen voor bouwbedrijven, projectontwikkelaars, diverse woningcoöperaties en particulieren voor zowel nieuwbouw en bestaande bouw. De afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij diverse projecten in de woningbouw en utiliteitsbouw van kleine maatregelen tot het renoveren van woningen die evenveel energie opwekken dan er wordt gebruikt. Hij richt zich bij duurzame woningrenovaties op het energieverbruik, het wooncomfort, gezondheid van het binnenklimaat en de levensloopbestendigheid.

Seinenergie
www.seinenergie.nl

Jan Nieuwveld