PARTNER ONDERSTEUNING: PROJECT ATELIER 119

PARTNER ONDERSTEUNING: PROJECT ATELIER 119

De organisatie

ProjectAtelier.119 is een adviesbureau voor duurzame ontwikkeling. Wij ontwikkelen vitale coalities op regionaal niveau tussen bouwers, installateurs, toeleveranciers, over- heden, financiers, woningcorporaties en kennisinstellingen met een grote opgave voor energiebesparing in de bestaande bouw en aardgasloze wijken. Inclusief het ontwikkelen en uitvoeren van methoden voor burgerparticipatie, het realiseren van Energieloketten en het begeleiden van Nul-op-de-Meter product marktcombinaties en marketing- en communicatie trajecten.

De rol binnen het samenwerkingsverband

De rol van ProjectAtelier.119 is het acquireren van nieuwe projecten voor ee’yoo (klimaatmissie Midden Nederland). Zij hebben een regionaal model ontwikkeld voor Energie- besparing bij bestaande bouw in Amersfoort/Eemland en Haarlem /IJmond/Zuid-Kennemerland. Dit model is opschaalbaar naar de rest van Nederland. Zij implementeren dit regionale model met ambtelijk en bestuurlijk overleg, het regionaal Energieloket, MarCom-strategie en met ee’yoo als belangrijkste uitvoerende product marktcombinatie.

Over Herman Schotman

Herman Schotman treedt namens ProjectAtelier.119 op als acquisiteur voor ee’yoo. Hij heeft meer dan 35 jaar ervaring als projectleider op gebied van duurzame ontwikkeling bij politie, lokale en provinciale overheid, adviesbureaus en sinds 12,5 jaar als zelfstandig adviseur bij ProjectAtelier.119.

ProjectAtelier.119
Deventerstraat158
7321 CE Apeldoorn
www.projectatelier119.com
Telefoon: + 31 55 360 5496

Herman Schotman