PARTNER ONDERSTEUNING: NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS

PARTNER ONDERSTEUNING: NATIONAAL ENERGIEBESPAARFONDS

De organisatie

Het Nationaal Energiebespaarfonds vloeit voort uit het Woonakkoord 2013 en heeft tot doel meer energiebesparende maatregelen in bestaande woningen mogelijk te maken. Tegelijkertijd worden ook de bouw- en installatiesector aan nieuwe opdrachten geholpen. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is de uitvoeringsorganisatie. In totaal is er € 300 miljoen beschikbaar waarvan het Rijk € 75 miljoen bijdraagt. Huiseigenaren die willen investeren in een energiezuiniger huis, kunnen een Energiebespaarlening afsluiten met een speciale rente bij het Nationaal Energiebespaarfonds.

Nationaal Energiebespaarfonds
www.energiebespaarlening.nl
energiebespaarlening@svn.nl