PARTNER ONDERSTEUNING: GEMEENTE EEMNES

PARTNER ONDERSTEUNING: GEMEENTE EEMNES

Eemnes klimaatneutraal in 2030
Hoe denkt u daarover?

De gevels en het dak isoleren, het huis verwarmen met een warmtepomp en koken op inductie. Dat lijkt allemaal ver weg, maar als Eemnes van het aardgas af moet gaan we daar wel naartoe.

De gemeente Eemnes heeft daarom globale plannen gemaakt. Zodat we ons kunnen voorbereiden op een klimaatneutrale toekomst. Een toekomst zonder aardgas, met meer lokaal opgewekte energie en alternatieven voor elektriciteit op basis van fossiele brandstof. De gemeente ontwikkelt die plannen graag samen met alle inwoners. Want alleen samen kunnen we ze uitvoeren.

Andere manieren om aan warmte en stroom te komen

In navolging op de klimaatafspraken die in 2015 in Parijs zijn getekend, heeft de Nederlandse overheid besloten in 2050 te stoppen met aardgas. De gemeente Eemnes heeft, net als veel andere Utrechtse gemeenten, de ambitie om 2030 klimaatneutraal te zijn. Klimaatneutraal betekent dat we ervoor zorgen dat er geen broeikasgassen worden uitgestoten voor de warmte- en stroomvoorziening in onze gemeente. We moeten dus op een andere manier aan warmte en stroom komen. In Eemnes is een flink deel van de aardgasleidingen ouder dan 30 jaar. Het zou erg onverstandig zijn om ze te vervangen door nieuwe leidingen. Het is dus nodig om de (energie)infrastructuur in Eemnes aan te passen. Daarnaast is het belangrijk dat we op grotere schaal energie opwekken. En dat de consumptie van energie in het algemeen drastisch omlaag gaat. Het verwarmen van uw huis zorgt voor het grootste deel van uw energieverbruik. Een ander deel dat u daarvoor gebruikt is elektriciteit, deels afkomstig uit fossiele brandstoffen. Allemaal zaken die om een goede en toekomstbestendige oplossing vragen.

Gemeente Eemnes
www.eemnes.nl
info@eemnes.nl

Wethouder Sven Lankreijer