PARTNER ONDERSTEUNING: EBU

PARTNER ONDERSTEUNING: EBU

De organisatie

De Economic Board Utrecht gelooft dat zij de vraag vanuit de samenleving naar gezond leven in de regio Utrecht kunnen vertalen naar meer banen en investeringen. Dit vraagt intensieve samenwerkingen tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Als EBU vormen we daarom in het Get Connected netwerk coalities tussen betrokken partijen. Voor het versterken van bestaande initiatieven, voor matchmaking en voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.

De rol binnen het samenwerkingsverband

EBU is vanaf dag 1 betrokken bij het ontwikkelen van het financieringsmodel voor woningrenovatie van grondgebonden woningen en Verenigingen van Eigenaren.

Economic Board Utrecht
www.economicboardutrecht.nl