PARTNER ONDERSTEUNING: CREATIVE CHANGE

PARTNER ONDERSTEUNING: CREATIVE CHANGE

De organisatie

Creative Change helpt particuliere woningeigenaren en bedrijven met de overgang naar een duurzame woning. Woningeigenaren kunnen een advies krijgen over maatregelen om het energieverbruik te verminderen dat op de woning en het gebruik van de woning is afgestemd.

De rol binnen het samenwerkingsverband

Creative Change is het aanspreekpunt tussen de fabrikanten, de uitvoeringsorganisatie en de woningeigenaren, voornamelijk op technisch gebied.

Over Theo Visser

Creative Change is de naam waaronder Theo Visser sinds 2008 particulieren en bedrijven adviseert. De naam van het bedrijf, Creative Change, geeft aan dat de maatschappij een verandering doormaakt van (onbeperkt) gebruik van fossiele energie naar gebruik van duurzame energie en een situatie waarin particulier en bedrijf zoveel mogelijk zelf voorziet in de energiebehoefte. Ik wil deze verandering graag op een creatieve wijze stimuleren en versnellen.

Creative Change
www.creativechange.nl

Theo Visser