EEMNES: NOORDBUURT GASLOOS

EEMNES: NOORDBUURT GASLOOS

Aan de bewoners

Er gaat veel veranderen in de buurt. Zoals u weet, gaat de gaskraan in Groningen uiterlijk in 2030 dicht. Sinds de eerste plannen rondom Het Nieuwe Wonen en de informatieavond in het gemeentehuis hebben we niet stil gezeten. Eemnes Energie heeft onderzocht hoe grootschalige renovatie naar aardgasloos wonen kan worden gerealiseerd. Hoe kunnen we de woningen renoveren en hoe kunnen we dit collectief aanpakken? Hoe maken we dit betaalbaar voor de inwoners en woningeigenaren?

Eerste 1.000 woningen aardgasvrij

De afgelopen jaren is er intensief samengewerkt tussen de wethouder duurzaamheid, woningcorporatie de Alliantie, ambtenaren, inwoners van de gemeente Eemnes en Eemnes Energie. We zijn tot de conclusie gekomen dat niet alle woningen tegelijkertijd kunnen worden aangepakt, daar is een gedegen plan voor nodig. Om dit te realiseren heeft de gemeente de toezegging gedaan om voor de eerste 1.000 woningen een financieringsmogelijkheid te creëren voor alle particuliere woningeigenaren van de Noordbuurt van Eemnes. Daarnaast zijn er nog meer financieringsmogelijkheden, onder andere via het Nationaal Energiebespaarfonds. In het najaar van 2018 willen we starten met de duurzame renovatie van de eerste rijwoningen.

Buurtbijeenkomst 16 juli

Er is een samenwerkingsverband opgericht van fabrikanten, een uitvoeringsorganisatie en ondersteunende partijen zoals Provincie Utrecht, EBU en de Rijksdienst voor Ondernemend, onder de naam Klimaatmissie Nederland. Op 16 juli presenteren Eemnes Energie en Klimaatmissie Nederland de aanpak en route door de wijk Noordbuurt. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met gemeente Eemnes en het Nationaal Energiebespaarfonds. Wij nodigen alle woningeigenaren hiervoor van harte uit. Als huurder hoort u van uw verhuurder als er plannen zijn voor uw huis of woonblok. Huurders hoeven nog niets te doen, maar zijn van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

< Vorige