FINANCIERING

Er zijn verschillende manieren om de verduurzaming van je woning te financieren. In je klimaatplan wordt gekeken naar jouw situatie en uiteraard nemen we ook de mogelijkheden die er zijn voor subsidies mee. Het aanvragen van subsidies wordt begeleid door de uitvoeringsorganisatie van Klimaatmissie Nederland.

FINANCIERING DOOR EIGEN MIDDELEN

Als je beschikt over financiële eigen middelen, is het een goede optie om deze te investeren in het verduurzamen van je woning.

FINANCIERING DOOR MIDDEL VAN EEN LENING

Bij een bank
Afhankelijk van je persoonlijke situatie kun je bij je bank of een andere financiële instelling nagaan wat de mogelijkheden zijn voor jouw situatie.

Bij de gemeente
Bij veel gemeentes is het mogelijk om een lening af te sluiten voor het realiseren van een energievriendelijkere woning. Informeer naar de mogelijkheden bij jouw gemeente.

Bij Nationaal Energiebespaarfonds
Je kunt bij het Nationaal Energiebespaarfonds een lening afsluiten voor het verduurzamen van je woning. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. Voor meer informatie: www.energiebespaarlening.nl

GEBOUWGEBONDEN FINANCIERING

Nieuwe financieringsvorm
Bij gebouwgebonden financiering worden de renovatie en financiering van het realiseren van een energieneutrale woning bij bestaande bouw gekoppeld aan de woning. De financiering heeft een looptijd van 30 jaar.

Het collectief renoveren van woningen via een gebouwgebonden financiering is nieuw. Dit betekent dat het financieringsproduct nog in ontwikkeling is. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat het nieuw is voor banken en anderzijds dat banken nog niet goed kunnen beoordelen wat de risico’s zijn van de toegepaste techniek met bijbehorende Meer-Jaren-Onderhouds-Begroting.

Op de politieke agenda
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, diverse provincies en gemeenten uit het hele land zetten zich gezamenlijk in voor een financieringsmodel dat kan zorgen voor verregaande verduurzaming van woningen in Nederland. Op 15 maart 2018 tekenden afgevaardigden een intentieverklaring voor verduurzaming, die leidde tot het verder uitwerken van financieringsmogelijkheden voor Het Nieuwe Wonen: collectief woningen energieneutraal maken via gebouwgebonden financiering met een looptijd van 30 jaar voor particuliere huiseigenaren.

De landelijke initiatiefgroep wil binnen twee jaar een financieringsmodel ontwikkelen dat geschikt is voor de markt. Een belangrijke stap in de versnelling van de landelijke opgave om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen voor 2050. Collectieve gebouwgebonden financiering voor alle huiseigenaren is hiermee een stap dichterbij.

Oplossingsrichtingen
Er zijn vier oplossingsrichtingen die op dit moment binnen de regio, de provincie en bij de landelijke politiek op de agenda staan:
• Financiering via netbeheerder: middels een vastrecht elektriciteitsaansluiting
• Financiering via gemeente: middels een baatbelasting
• Financiering via een organisatie: middels aanpassing Burgerlijk Wetboek
• Financiering via VvE constructie: middels servicekosten